مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

حداکثر سایز 200 kb با فرمت jpeg

حداکثر سایز 1 MB (ترجیحاً مدارک خود را در یک فایل zip ارسال نمایید)

تمامی اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و صحت آنها را تایید می نمایم

• تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامی برای شرکت پارس فریم ايجاد نخواهد کرد.