اردیبهشت 6, 1399
آیا می دانید چیزی به نام کسب و کار وجود ندارد و فقط تجربه خوب مشتری وجود دارد؟
یادداشت روز همه ما وقتی یک کسب و کار راه اندازی می کنیم اولین نکته که بهش افتخار می کنیم اینه که من صاحب یک کسب […]
اردیبهشت 6, 1399
نقش کلیدی روابط عمومی تجاری در کمک به شرکتها و موسسات خصوصی
امروز دیگر تبلیغات آن اثر و کارکرد خود را از دست داده است .اینقدر در طول روز یک انسان درگیر تبلیغات می شود که نوعی کرختی […]